Биомониторинг тешких метала у ваздуху/едукација о утицају саобраћаја на квалитет ваздуха
Пројекат је финансијски подржала Нафтна индустрија Србије - НИС, а.д. Нови Сад у оквиру Јавног конкурса "Заједници заједно 2014."

Maj – Децембар 2014


Biomonitoring of heavy metals in the air along the main roads of the city of Belgrade
The project is financially supported by NIS Novi Sad and the city of Belgrade.

July - December 2014


Active biomonitoring of airborne major and trace elements in the Belgrade urban area using moss bag technique
The project is financially supported by the city of Belgrade.

May – December 2013